038-31124

ارتباط با راست‌چین

Academy تمام وقت
کارشناس آموزش
شهرکرد

آیا علاقه مند به توانمندسازی افراد برای دستیابی به پتانسیل کامل خود از طریق برنامه های آموزشی موثر هستی؟ ما خوشحالیم که از یک متخصص آموزشی با انگیزه دعوت می کنیم تا به تیم پویا ما در راست چین آکادمی بپیونده.


ما نیاز به آدم های خود جوش داریم افرادی که بتوانند موقعیت های مختلف را مدیریت کرده و تیم ستاره های ما را تکمیل کنند. اگر آنقدر قوی هستی که از پس چنین موقعیت حساس بربیای، به استاندارد های بالای ما برسی و هم پای شرکت ما رشد کنی، روزمه ات رو برای ما ارسال کن، چرا که همیشه اعضای تیم ما بر اساس عملکردشان ارتقاء می یابند، نه براساس سمت و نه بر اساس جایگاه.

به عنوان یک متخصص آموزش در راست چین آکادمی:

  • شما نقشی اساسی در ارتقای مهارت های کاربران ما و پرورش فرهنگ یادگیری مستمر ایفا میکنی.
  • طراحی برنامه های آموزشی برتر هستی، مهارت های ارتباطی عالی داری و در ارائه جلسات آموزشی جذاب و تاثیرگذار دارای مهارت هستی.
  • با مدیران بخش های دیگر برای شناسایی نیازهای آموزشی، طراحی موارد یادگیری جامع و تسهیل جلسات آموزشی همکاری نزدیک داری.
  • توانایی شما برای تطبیق روش های آموزشی با سبک های مختلف یادگیری و ایجاد محتوای تعاملی و آموزنده ضروریه.
  • برگزاری کارگاه‌ها و دوره ها، ایجاد ماژول‌های آموزش الکترونیکی یا ارزیابی اثربخشی برنامه‌های آموزشی از وظایف توست.
  • پاسخگویی ، پشتیبانی و رفع نیاز دانشجویان جزیی از روند کاریته.

اگر آماده هستی که کاتالیزوری برای توسعه آکادمی راست چین باشی و به فرهنگ یادگیری کمک کنی، ما شما را تشویق می کنیم که به ما ملحق بشی! در راست چین آکادمی، مهارت های تخصصی آموزشی شما نقشی حیاتی در شکل دادن به موفقیت تیم خواهد بود. بیا با هم سفری برای رشد و توانمندسازی را آغاز کنیم.

ارسال درخواست برای این موقعیت