038-31124

ارتباط با راست‌چین

Building تمام وقت
کارشناس عمران
شهرکرد

آیا یک مدیر توانمند و یک برنامه ریز برای اجرای پروژه های عمرانی هستی؟ ما مشتاقیم که از یک پیمانکار با استعداد و و خبره دعوت کنیم تا به تیم ساختمانی ما در راست چین ملحق شود.


ما نیاز به آدم های خود جوش داریم افرادی که بتوانند موقعیت های مختلف را مدیریت کرده و تیم ستاره های ما را تکمیل کنند. اگر آنقدر قوی هستی که از پس چنین موقعیت حساس بربیای، به استاندارد های بالای ما برسی و هم پای شرکت ما رشد کنی، روزمه ات رو برای ما ارسال کن، چرا که همیشه اعضای تیم ما بر اساس عملکردشان ارتقاء می یابند، نه براساس سمت و نه بر اساس جایگاه.

به عنوان یک پیمانکار در راست چین:

  • مدیریت و اجرای پروژه های عمرانی ما را به عهده خواهی داشت.
  • تسلط تو در اجرای سازه های بتنی و فلزی میتواند راه گشای مسیر تو در مجموعه ما باشد.
  • مدرک لیسانس مهندسی عمران، معماری، یا یک رشته مرتبط، همراه با تجربیات گذشته، تو رو از بقیه متمایز میکنه.
  • هدف ما خلق سازه های ماندگار و تعادل بین کار و زندگی است.

اگر آماده هستی که نیروی محرکه تیم ساختمانی ما باشی و به خلق سازه هایی مدرن کمک کنی، بیا با هم آینده را بسازیم!

ارسال درخواست برای این موقعیت