Support تمام وقت
مدیر امور مشتریان
شهرکرد

شرح موقعیت شغلی

مهارت های مورد نیاز:

 • توانایی نظارت و ارزیابی عملکرد
 • توانایی آموزش کارکنان برای بهبود عملکرد
 • توانایی برنامه ریزی فعالیت های قابل انجام در راستای افزایش رضایت مشتری
 • توانایی تعریف شاخص‌های عملکردی KPI و OKR
 • تسلط کامل به وردپرس و محصولات آن
 • آشنا با عیب یابی وب سایت های وردپرسی
 • مسلط به حوزه فعالیت راست چین
 • تونایی برنامه ریزی برای تسک های مرکز تماس
 • مسلط به فنن بیان و توانایی مذاکره
 • توانایی مدیریت بحران

مشخصات فردی:

 •  دارای روحیه کار تیمی
 •  مسئولیت پذیر و با انرژی
 • دقیق، جزیی نگری

انتخاب اولیه متقاضیان بر اساس تجربه کاری و مهارت تخصصی مرتبط خواهد بود.

ارسال درخواست برای این موقعیت