038-31124

ارتباط با راست‌چین

Organization تمام وقت
دستیار اجرایی
شهرکرد

 

آیا استاد به سرانجام رساندن کارهای مختلف هستی. ما مشتاقیم که از یک دستیار اجرایی دقیق و فعال دعوت کنیم تا بخشی جدایی ناپذیر از تیم پویا ما در راست چین باشه. ما نیاز به آدم های خود جوش داریم افرادی که بتوانند موقعیت های مختلف را مدیریت کرده و تیم ستاره های ما را تکمیل کنند. اگر آنقدر قوی هستی که از پس چنین موقعیت حساس بربیای، به استاندارد های بالای ما برسی و هم پای شرکت ما رشد کنی، روزمه ات رو برای ما ارسال کن، چرا که همیشه اعضای تیم ما بر اساس عملکردشان ارتقاء می یابند، نه براساس سمت و نه بر اساس جایگاه.


به عنوان یک دستیار اجرایی در راستچین :

  • نقشی اساسی در تضمین عملیات و تسهیل موفقیت تیم رهبری ما ایفا میکنی.
  • ما در جستجوی کاندیدی هستیم که در محیطی سریع رشد کنه، مهارت‌های ارتباطی استثنایی داشته باشه و توانایی طبیعی برای پیش‌بینی نیازها درونش باشه.
  • مدرک لیسانس در مدیریت بازرگانی، ارتباطات، یا یک رشته مرتبط، همراه با حداقل 2 سال تجربه در پشتیبانی اجرایی، ارزشمند خواهد بود.
  • تقویم‌ها را مدیریت می‌کنی، جلسات را هماهنگ می‌کنی، گزارش‌ها را تهیه می‌کنی و انواع مسئولیت های اداری را با دقت انجام می‌دهی.
  • مهارت سازمانی، توجه به جزئیات و رازداری شما با تعامل با ذینفعان داخلی و خارجی خیلی مهمه.
  • مهارت در نرم افزار آفیس، مهارت های مدیریت زمان قوی و توانایی مدیریت اطلاعات محرمانه هم ضروریه.

 

     اگر آماده هستید که ستون تیم اجرایی ما باشید، رشد کنی و به موفقیت شرکت ما کمک کنی، ما تو رو تشویق می کنیم که همکار ما باشی!
     در راست چین، کارآیی شما برای اجرای فرایند ها هموار الزامیه.به ماملحق شوتا بخشی ضروری ازماجراجویی های آینده باشی.

 

 

ارسال درخواست برای این موقعیت