038-31124

ارتباط با راست‌چین

آمادگی برای مصاحبه

ممنون که راست چین را برای همکاری انتخاب کردی، الان وقتشه خودتو برای مصاحبه آماده کنی و بهترین خودت باشی.

لازمه بدونی که راست چین چطور کار میکنه، ارزش ها و فرهنگ سازمانی ما چیه و توضیح بدی اگر به تیم ما اضافه بشی چه تاثیری خواهی داشت؟

پخش ویدیو

در صورتی که نیاز داشتی با ما تماس بگیری، میتونی با تلفن شرکت 03831124 داخلی 200 ارتباط بگیری

فرآیند مصاحبه در راست چین

بررسی روزمه کارجو

تماس اولیه با متقاضی

جلسه اول مصاحبه و ارزیابی
مهارت های نرم

جلسه دوم مصاحبه و ارزیابی
مهارت های فنی

جلسه سوم مصاحبه ،ارزیابی انتظارات
طرفین وحصول توافق

شروع همکاری

مدیران راست چین
کامران یزدانی نیا

مدیر عامل و هم بنیان گذار

پیمان نعیمی

بنیانگذار

پرویز الیاس زاده

مدیر فنی

احسان فتاحی

مدیر محصول

محبوبه حیدری

مدیر سئو

محمد یزدانی

مدیر توسعه

بهناز میرابوالقاسمی

مدیر پشتیبانی

سینا منصوری

مدیر کنترل کیفی

آدرس دفاتر راست چین