038-31124

ارتباط با راست‌چین

Support تمام وقت
کارشناس پشتیبانی(شیفت شب)
شهرکرد

 

آیا شما یک حلال مشکل صبور و همدل با اشتیاق به ارائه خدمات استثنایی به مشتریان هستی؟ ما بسیار خوشحالیم که از یک کارشناس پشتیبانی دعوت کنیم تا به تیم مشتری مدار ما در راست چین بپیونده.
ما نیاز به آدم های خود جوش داریم افرادی که بتوانند موقعیت های مختلف را مدیریت کرده و تیم ستاره های ما را تکمیل کنند. اگر آنقدر قوی هستی که از پس چنین موقعیت حساس بربیای، به استاندارد های بالای ما برسی و هم پای شرکت ما رشد کنی، روزمه ات رو برای ما ارسال کن، چرا که همیشه اعضای تیم ما بر اساس عملکردشان ارتقاء می یابند، نه براساس سمت و نه بر اساس جایگاه.

به عنوان یک کارشناس پشتیبانی در راست چین:

  • شما پیوندی مهم بین مشتریان ما و راه حل های مورد نیاز آنها خواهی بود.
  • دارای ارتباطات عالی هستی، حس همدلی قوی داری و سابقه اثبات شده ای در ارائه پشتیبانی به موقع و موثر داری.
  • در این پست بامشتریان در ارتباط هستی و عیب یابی، ارائه راهنمایی با رفتاری دوستانه و صبورانه از ویژگی های اصیلته.
  • تواناییت برای درک و حل و فصل نگرانی های مشتری، مستندسازی تعاملات و حفظ تجربه مثبت مشتری ضروریه.
  • تسلطت به وردرپرس و قالب ها و پلاگین های اون باعث موفقیت در کارت میشه.

 

    اگر آماده هستی که در شیفت شب صدای ماباشی و به شهرت تیم برای پشتیبانی از مشتری کمک کنی، ما شما را تشویق می کنیم که به ما ملحق بشی!
    در راست چین، مهارت‌های تخصصیت در ایجاد روابط قوی با مشتری حیاتیه. با ما همراه باش تا سطح جدیدی از فروش و خدمات مشتری را تجربه کنیم.

ارسال درخواست برای این موقعیت