Product تمام وقت
مدیر محصول
شهرکرد

شرح موقعیت شغلی

مهارت های مورد نیاز:

 • توانایی انجام تحقیقات بازار
 • آشنا با مفاهیم تجربه کاربری 
 • مسلط به مفاهیم مارکتینگ و برندینگ
 • توانایی تعریف شاخص‌های عملکردی محصول
 • مسلط به مفاهیم توسعه و تولید محصول
 • مسلط به ترسیم Product Roadmap
 • مسلط به حوزه فعالیت راست چین
 • توانایی تحلیل نیاز بازار و کاربران
 • مسلط به متد توسعه چابک
 • تجربه بالا در حوزه های مدیریتی استارتاپ ها

مشخصات فردی:

 •  دارای روحیه کار تیمی
 •  مسئولیت پذیر و با انرژی
 • دقیق با توانایی تحلیل و حل مسئله
 • هوش هیجانی بالا

انتخاب اولیه متقاضیان بر اساس تجربه کاری و مهارت تخصصی مرتبط خواهد بود.

ارسال درخواست برای این موقعیت