038-31124

ارتباط با راست‌چین

Hosting تمام وقت
کارشناس فروش
شهرکرد

 

آیا یک حرفه ای نتیجه محور با اشتیاق برای ایجاد روابط و فراتر رفتن از اهداف فروش هستی؟ ما مشتاقیم که از یک متخصص فروش با انگیزه دعوت کنیم تا به تیم فروش پویا ما در راست چین بپیونده.ما نیاز به آدم های خود جوش داریم افرادی که بتوانند موقعیت های مختلف را مدیریت کرده و تیم ستاره های ما را تکمیل کنند. اگر آنقدر قوی هستی که از پس چنین موقعیت حساس بربیای، به استاندارد های بالای ما برسی و هم پای شرکت ما رشد کنی، روزمه ات رو برای ما ارسال کن، چرا که همیشه اعضای تیم ما بر اساس عملکردشان ارتقاء می یابند، نه براساس سمت و نه بر اساس جایگاه.


 به عنوان یک متخصص فروش:

  • اگردر ارتباطات عالی هستی، درک عمیقی از استراتژی‌های فروش داری و سابقه پایداری در دستیابی به اهداف فروش و پیشی گرفتن از آنها داری.
  • از نزدیک با مشتریان بالقوه همکاری خواهی کرد، نیازهای آنها را درک میکنی و راه حل های متناسب با چالش های آنها را ارائه میدی.
  • مهارت در نرم افزار CRM و درک دقیق تجزیه و تحلیل فروش به موفقیت شما کمک می کنه.

اگر آماده هستی که نیروی محرکه ای در تیم فروش باشی و به رشد شرکت کمک کنی، ما شما را تشویق می کنیم به راست چین ملحق شی! در راست چین، مهارت‌های تخصصی فروشت نقشی اساسی در شکل‌دهی موفقیت تیم خواهد داشت. بیا با هم مسیر برتری فروش را تعیین کنیم!

 

ارسال درخواست برای این موقعیت