038-31124

ارتباط با راست‌چین

Quality control تمام وقت
مدیر فنی
شهرکرد

 

آیا شما یک تکنولوژیست آینده نگر و با مهارت در برنامه ریزی استراتژیک هستی؟ ما مشتاقیم که از یک مدیر فنی ماهر دعوت کنیم تا به تیم پویا ما در راست چین بپیونده.ما نیاز به آدم های خود جوش داریم افرادی که بتوانند موقعیت های مختلف را مدیریت کرده و تیم ستاره های ما را تکمیل کنند. اگر آنقدر قوی هستی که از پس چنین موقعیت حساس بربیای، به استاندارد های بالای ما برسی و هم پای شرکت ما رشد کنی، روزمه ات رو برای ما ارسال کن، چرا که همیشه اعضای تیم ما بر اساس عملکردشان ارتقاء می یابند، نه براساس سمت و نه بر اساس جایگاه.

به عنوان یک مدیر فنی:

  • ما با توسعه وردپرس ، زبان برنامه نویس PHP و تکنولوژی ها فرانت روز دنیا کار میکنیم.
  • میتوانی درک عمیقی از روندهای فناوری، مهارت های رهبری استثنایی و سابقه اثبات شده مدیریت تیم های فنی برای موفقیت داشته باشی.
  • در این نقش، شما با تیم های مختلف همکاری نزدیک میکنی و توسعه و اجرای پروژه های فنی ما را هدایت می کنی.
  • تواناییت برای همسو کردن ابتکارات فناوری با اهداف تجاری، ارائه جهت استراتژیک و اطمینان از تحویل موفق پروژه ها ضروریه.
  • تفکر استراتژیک و مهارت های حل مسئله شما ابتکارات فنی ما را به جلو سوق می ده.

اگر آماده رهبری تیم های برنامه نویسی هستی ، تشویق می کنیم که به ما ملحق شی! در راست چین، تخصص مدیریت فنیت در شکل‌دهی چشم‌انداز
فناوری تیم مؤثر خواهد بود. بیا با هم راه را به سوی آینده روشن تر هدایت کنیم.

ارسال درخواست برای این موقعیت